Menu

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 10. juni kl. 18:00

image
18. maj 2021 kl. 10:03

Der indkaldes til generalforsamling torsdag den 10. juni kl. 18:00

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskabet
4. Indkommende forslag
Bestyrelsen vil gerne udvide bestyrelsen med 3 nye medlemmer fra
ungdomsafdelingen. Vi har i dag ingen repræsentation fra Ungdomsafdelingen
hvorfor det vil gavne vores samarbejde med ungdomsafdelingen. Bestyrelsen
vil derfor foreslå at ungdomstrænerne: Anders Ladefoged Spøhr, Rasmus
Sundgaard og Nick Roed Johansen bliver valgt ind i bestyrelsen så vi fremover
er 8 medlemmer i bestyrelsen.
5. Kontingent for 2020
Bestyrelsen forslår at vi ikke ændrer satserne, dvs. at 2 gang om året betaler:
Senior kr. 600,-
Ungdom kr. 600,-
Trim medlemmer kr. 250,- og
Støtte medlemmer/passive medlemmer kr.150,
6. Valg til Bestyrelsen
Formand Jakob Karter (er ikke på valg)
Kasserer skal vælges for to år
Eva Nielsen (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem skal vælges for to år - Lone Sandersen (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem skal vælges for to år - Henrik Dalsgaard (ønsker genvalg)
Bestyrelsesmedlem Stig Løye (er ikke på valg)

Endvidere skal der vælges
1 bestyrelsessuppleant,
1 revisor og
1 revisor suppleant.
7. Eventuelt